Mijn audio

Main menu

Snuffelend tussen mijn oude audiocassettes vond ik een paar pareltjes van geluidsopnamen. Ik kon niet weerstaan om deze wereldkundig te maken. Ach, die goeie oude tijd...
Lieve ouders
Onze haan
Minneke Poes
Sesamstraat
Sinterklaas kapoentje
 

Sinterklaas kapoentje
Leg wat in mijn schoentje
Leg wat in mijn laarsje
Dank u, Sinterklaasje

De pijpekop
 

Dag oudje, smaakt je pijpje goed?
wat rookt die kop mooi door
’t Is echte meerschuim, naar het schijnt
Zeg mij, wat vraagt ge er voor?

Mijnheer, die kop is is niet te koop
Ik kreeg hem eens kado
Op ’t slagveld van mijn kapitein
Die viel bij Waterloo

Het ging er daar geducht op los
van ’s morgens twaalf uur
tot ’s avonds zonder nat of droog
Toujours maar in het vuur

Vertel me dat een andere keer
Toe geef mij die pijpekop
Ik bied er een goudtientje voor
Wat draalt ge, kop zeg op

Ik ben maar een arme man mijnheer
en heb een klein pensioen
Al deed ge er duizend gulden bij
zou ik die ruil niet doen

Ik stond, gelijk ik zei,
in ’t vuuren naast mijn zij: O God!
kreeg onze brave kapitein
Vlak in zijn borst een schot

Ik ving hem in mijn armen op
Droeg toen ’t gedrang hem uit
Verbond zijn wond en zag met vreugd
zijn stromend bloed gestuit

Toen gaf hij mij die pijpekop
en ook zijn beurs met geld
Hij drukte mij voor ’t laatst de handen
stierf gelijk een held

De beurs gaf ik aan ’n arm gezin
wiens huis was afgebrand
zo dacht ik, maar de pijpekop
komt in geen vreemde hand

Sinds jaren reeds bewaar ik hem
gelijk een relikwie
zo dikwijl ik mijn pijpje rook
Is ’t of ik hem nog zie

Mooi brave borst,
hoe heette hij die brave kapitein
Wij noemde hem steeds bestevaar
zijn naam was van der Klein

Ziet gij in dit bos dat gevelspits?
Dat slot daar woonde hij
Dat was mijn vader beste vriend!
Dat huis behoort aan mij

Hebt gij mijn vader bijgestaan
in de uren van zijn dood?
Kom brave gaat dan met mij mee
en eet voortaan mijn brood.

Is ’s mogelijk heer, zij gij zijn zoon?
en woont gij op zijn erf?
Ik ga met u mee en de pijpekop
Krijgt gij eens als ik sterf.

Matthijs Sanders, Bernard van Meurs (1835-1915).

In Roomse kringen waren de gedichten van de Jezuïet Bernard van Meurs bijzonder populair. Zij werden veelal gepubliceerd in De Katholieke Illustratie, die toen in elk weldenkend vroom gezin verslonden werd. Zijn 'De Pijpekop' (Dag, oudje! Smaakt het pijpje goed? Wat rookt die kop mooi door!) behoorde tot het klassieke voordrachtrepertoire. De Nederlandse priester-dichter B. van Meurs (1835-1915) was één van de bekendste katholieke dichters en essayisten van zijn tijd. In zijn eenvoudige gedichten trachtte hij een wijze of stichtelijke les in aangename vorm te verpakken. Bovendien was hij decennia lang een spin in het web van de katholieke tijdschriften. In een literair-historisch perspectief biedt het werk van deze vergeten dichter interessant materiaal.