Fangoria

Main menu

Horror is wel echt mijn ding. Daarom ook heb ik een abonnement op het Amerikaanse maandblad Fangoria. Meer nog: ik verzamel oude nummers van dit bloederig magazine.
1 zoekresultaten gevonden met "Delphine Chanéac":
Fangoria#294 p.46 Test Tube Terror
With a little FX enhancement, Chanreac's alluring looks gained a sinister side.