Fangoria

Main menu

Horror is wel echt mijn ding. Daarom ook heb ik een abonnement op het Amerikaanse maandblad Fangoria. Meer nog: ik verzamel oude nummers van dit bloederig magazine.
10 zoekresultaten gevonden met "Roy Ward Baker":
Fangoria#4 p.63 The Seven Brothers Meet Dracula
Fangoria#8 p.61 The Monster Club
Fangoria#10 p.61 The Monster Club
Fangoria#24 p.62 The 7 Brothers Meet Dracula
Fangoria#75 p.18 Dr. Jekyll and Sister Hyde
Fangoria#85 p.32 The Vampire Lovers
Fangoria#117 p.14 Roy Ward Baker: Life After Hammer Part Two
Continuing his career in horror, the director ironically had his best experience in an "Asylum."
Fangoria#207 p.68 Scars of Dracula / Horror of Frankenstein / Blood from the Mummy's Tomb / The Horror of Hammer
Fangoria#300 p.85 The Vampire Lovers
Fangoria#324 p.55 The Vampire Lovers
Disc of the Month