Tepellezen

Overzicht

Wat is tepellezen?

Elke tepel is uniek en weerspiegelt meer van je persoonlijkheid dan welk lichaamsdeel ook. Recent onderzoek heeft bijvoorbeeld bewezen dat koppels die elkanders tepel-kenmerken hebben bestudeerd minder risico lopen op een slechte adem, darmpoliepen en spataders rond het scrotum.

Aangezet door dit recent onderzoek hebben gespecialiseerde parapsychologen een studie gestart naar het verband tussen de tepel-kenmerken (Nipple Characteristics - NC) en het toekomstbeeld van de tepeldrager in kwestie. Uit deze studie is een lijst aan tepel-kenmerken onstaan, waarbij elk kenmerk een specifiek nummer draagt. Zo is bijvoorbeeld NC-116 de weerstand van het bovenste deel van de tepel tegen een torsie-kracht van 10 Newton.

Een deel van deze NC waarden kan worden gebruikt om iemands toekomst te berekenen. Deze tak van de parapsychologie noemt men tepellezen (Nipple Reading).

[top]

Hoe kan ik mijn tepel-toekomst laten voorspellen?

Simpel! Stuur ons foto's met daarop duidelijke close-ups van je tepels en wij voorspellen je per kerende e-mail je toekomst.

De meeste NC waarden die nodig zijn om je toekomst te voorspellen kunnen afgeleid worden van een eenvoudige foto van de tepel. Het spreekt vanzelf dat diepgaander onderzoek (inclusief torsie-testen en drukproeven) nauwkeuriger resultaten zullen opleveren, maar het welzijn van de tepeldrager kan hierbij echter niet steeds gegarandeerd worden. Daarom beperken wij ons momenteel tot een oppervlakkige inspectie aan de hand van foto's.

[top]

Aan welke voorwaarden moeten mijn tepel-foto's voldoen?

Uiteraard zal niet om het even welke vakantie-foto van je tepels voldoen aan de vooropgestelde eisen. Het is immers niet altijd even eenvoudig om de correcte NC-waarde vast te stellen. Daarom enige tips:

Stuur na het nemen van de foto's de resultaten naar het volgend adres:

gdaelemans@yahoo.com

Veel succes ermee!

[top]

Een reactie van een gerenomeerd academicus

Op maandag, 16 december 2002 ontving onze redactie een merkwaardige e-mail van een zekere dr. Nicodemus Van Nippelen-Nichon. Deze mail illustreert des te meer de relevantie van hedendaags tepelonderzoek. Wij kunnen jullie deze waardevolle informatie zeker niet onthouden:

"

Geachte Heer Daelemans.

Gezien het belang van het onderwerp, een onderwerp waarin ik pionier ben (de tepel dus, niet de aars) en mijn precaire juridische situatie, zie ik me genoodzaakt het e-mailadres van een wildvreemde te kraken om u enkele van mijn bevindingen op het terrein mee te delen. [nvdr: het e-mail adres waarvan deze mail verzonden werd staat op de naam van Bungee]

Iedereen meent dat de linkertepel, d.i. de harttepel, de aangewezen tepel is om het toekomstige gevoelsleven te analyseren. De rechter- of longtepel zou dan de levensverwachting weergeven, zoals in de Engelse uitdrukking "a long life". Deze assumptie gaat niet in alle gevallen op. Als de longtepel de gevoelige tepel of hardtepel is, dan zijn de rollen omgekeerd.

Mijn onderzoek spitst zich momenteel toe op de zoektocht naar de derde tepel. De positie van die eventuele tepel versterkt het effect van de tepel waar hij zich bij bevindt. We spreken dan bijvoorbeeld van hardtepel ascendent longtepel. Deze derde tepel wordt sinds aloude tijden geassocieerd met een onblusbaar libido, nymfomanie of satyromanie dus. Een moedervlekje op die plaats geeft dezelfde tendens aan. Ik zoek nog vrijwilligers met derde tepel om dit verder bevestigd te zien.

Er zijn ook significante verschillen tussen de mannen- en vrouwentepel. Het evidente dimensieverschil is te verklaren aan de hand van de ontwikkeling en uiterlijke expressie van het gevoelsleven. Wanneer de mannen zich zullen bevrijden van hun emotionele remmingen en hun emoties de vrije loop laten, zullen hun tepels mijns inziens binnen enkele generaties zo groot zijn als die van vrouwen. Met dubbelblind vergelijkend onderzoek probeer ik mijn stelling trouwens hard te maken. Een vrouwentepel geeft dus in principe meer informatie over de drager, maar heeft dan weer de technische handicap minder goed leesbaar te zijn onder de doorsnee computerscanner dan de plattere mannenvariant. Daarom behandel ik vrouwen liever manueel op mijn standje op de grote paranormale beurzen.

Indien uw site een substantiële bijdrage bij de verspreiding van tepellezen betekent, zult u nog bevindingen van mij mogen ontvangen.

Hoogachtend

dr. Nicodemus Van Nippelen-Nichon
Experimenteel tepelkundige

"

Onze redactie zal jullie op de hoogte houden van verdere correspondentie.

[top]